Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.dermacenter.si so last podjetja Dermacenter d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in morajo kot take ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Vsi podatki na naših spletnih straneh predstavljajo vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika, ki je edini pooblaščen za pravilno presojo, zdravstvene nasvete ter zdravljenje vaše bolezni oziroma vaših težav.

S prebiranjem nasvetov na spletni strani www.dermancenter.si se strinjate, da jih uporabljate in upoštevate izključno na lastno odgovornost.

Pisci besedil in podjetje Dermacenter d.o.o. ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale iz napačnega razumevanja ali napačno navedenih podatkov na spletni strani www.dermacenter.si. Lastniki, zaposleni in zastopniki zavračajo vsa izrecna ali implicitna jamstva v zvezi s spletnimi stranmi in uporabo teh spletnih strani ter ne nosijo odgovornosti za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, kaznivo, eksemplarično ali posledično škodo, ki jo utrpite zaradi uporabe spletne strani www.dermacenter.si.

Mnenja izražena na spletni strani www.dermacenter.si so lastna avtorjem in ni nujno, da predstavljajo mnenja ostale strokovne javnosti.

Podjetje Dermacenter d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.